Bevidsthedsudvidende terapi

Psykedelisk terapi & Terapeutiske ceremonier

Kontakt mig for mere info og priser.

Åndedrætsterapi

En særlig åndedrætsteknik som, i kombination med musik og støttende kropsterapi, bruges til at skabe kontakt til din underbevidsthed. Her kan du hente indsigter og forløsning af fortrængte oplevelser, samt følelsesmæssige og kropslige blokeringer helt tilbage til tiden før fødslen, tidligere generationer og liv før dette. En session varer 3 timer inklusiv indledende samtale og afsluttende integrationsmandala.