Samklang logo

Bevidsthedsudvidende
retræter

Hjerterum & forbindelse

På dette retræte er der fokus på at forbinde os dybere til vores hjerte så vi derigennem kan møde os selv, og verden omkring os, dybere og mere autentisk. 

Dette vil vi bl.a. gøre gennem den ceremonielle cacaos hjerteåbnende egenskaber og gennem kropslige øvelser som er specielt designet til at forbinde os dybere til os selv og andre.

Rapé, rape, hape, rituel, ceremoni

Udrensning & genfødsel

På dette retræte vil fokus være på at få renset vores fysiske, energetiske og spirituelle legeme så vi blive nulstillede og få mulighed for at starte på ny.

Det vil vi bl.a. gøre gennem en dyb udrensende ceremoni med Kambo, Sananga og Rapé.

Hjerterum & forbindelse

På dette retræte er der fokus på at forbinde os dybere til vores hjerte så vi derigennem kan møde os selv, og verden omkring os, dybere og mere autentisk. 

Dette vil vi bl.a. gøre gennem den ceremonielle cacaos hjerteåbnende egenskaber og gennem kropslige øvelser som er specielt designet til at forbinde os dybere til os selv og andre.

Udrensning & genfødsel

Rapé, rape, hape, rituel, ceremoni

På dette retræte vil fokus være på at få renset vores fysiske, energetiske og spirituelle legeme så vi blive nulstillede og få mulighed for at starte på ny.

Det vil vi bl.a. gøre gennem en dyb udrensende ceremoni med Kambo, Sananga og Rapé.