Samklang logo

Shamanistisk
åndedrætsterapi

Shamanistisk Åndedrætsterapi

Terapeutiske session eller workshops med bevidsthedsudvidende åndedrætsteknik som, i kombination med musik og støttende kropsterapi, hjælper med at åbne for dybere lag af bevidstheden og tager dig på en indre rejse. Her får du mulighed for at hente indsigter, sætte bevægelse i stagneret energi samt forløse psykiske, følelsesmæssige, kropslige og sjælelige blokeringer. Under sessionen støtter jeg dig aktivt gennem kropsterapi og energiarbejde med f.eks. lyd, sang og brug af shamanistiske spray, æteriske olier og røgelse.

Oplevelsen kan minde om en psykedelisk rejse med den forskel at du udelukkende bruger din egen vejrtrækning til at skabe en ændret bevidsthedstilstand og derved kan stoppe oplevelsen ved at lade din vejrtrækning finde tilbage til et spontant og naturligt åndedræt. En individuel session varer 2-3 timer inklusiv indledende samtale og afsluttende integrationsmandala. En workshop varer 3-4 timer med landing og delingsrunde både før og efter åndedrætsterapien.

Åndedrætsterapi sætter en række fysiologiske og kemiske processer i gang i kroppen som bl.a. medfører at:

Åndedrætsterapi kan bl.a.:

Vær opmærksom på at der er visse kontraindikationer for at kunne deltage sikkert i åndedrætsterapi. Ved booking bedes du oplyse om du har en eller flere af følgende kontraindikationer:

Er du i tvivl om hvorvidt, at din diagnose går under kategorien personlighedsforstyrrelse, bedes du henvende dig for afklaring af dette. Ved tvivl anbefales det altid at du konsulterer din læge eller behandler.

Du kan holde øje med hvornår jeg afholder workshops med åndedrætsterapi under begivenheder.

Du kan desuden læse mine mine to blogindlæg om åndedrættet her og om åndedrætsterapi her.

Åndedrætsterapi, åndedræt, træk vejret, ro, forløsning, accept, selvudvikling, transformation
Rapé, rape, hape, rituel, ceremoni

Shamanistisk Åndedrætsterapi

Terapeutiske session eller workshops med bevidsthedsudvidende åndedrætsteknik som, i kombination med musik og støttende kropsterapi, hjælper med at åbne for dybere lag af bevidstheden og tager dig på en indre rejse. Her får du mulighed for at hente indsigter, sætte bevægelse i stagneret energi samt forløse psykiske, følelsesmæssige, kropslige og sjælelige blokeringer. Under sessionen støtter jeg dig aktivt gennem kropsterapi og energiarbejde med f.eks. lyd, sang og brug af shamanistiske spray, æteriske olier og røgelse.

Mikrodosering, holistisk, 101, bog, svampe, cannabis, LSD

Oplevelsen kan minde om en psykedelisk rejse med den forskel at du udelukkende bruger din egen vejrtrækning til at skabe en ændret bevidsthedstilstand og derved kan stoppe oplevelsen ved at lade din vejrtrækning finde tilbage til et spontant og naturligt åndedræt. En individuel session varer 2-3 timer inklusiv indledende samtale og afsluttende integrationsmandala. En workshop varer 3-4 timer med landing og delingsrunde både før og efter åndedrætsterapien.

Åndedrætsterapi, åndedræt, træk vejret, ro, forløsning, accept, selvudvikling, transformation

Åndedrætsterapi sætter en række fysiologiske og kemiske processer i gang i kroppen som bl.a. medfører at:

Mikrodosering, holistisk, 101, bog, svampe, cannabis, LSD

Åndedrætsterapi kan bl.a.:

Du kan holde øje med hvornår jeg afholder workshops med åndedrætsterapi under begivenheder.

Du kan desuden læse mine mine to blogindlæg om åndedrættet her og om åndedrætsterapi her.