Samklang logo

Bevidsthedsudvidende
workshops

Shamanistiske kakaoceremonier

Gruppeceremoni hvor der anvendes den blide, men samtidig kraftfuld hjerteåbnende ceremonielle kakao til at dykke dybere i dit indre, og åbne dig for medicinens budskaber og indsigter til dig i henhold til den intention du har sat. 

Ceremonierne kan have forskellige temaer i fokus, som f.eks. ny- og fuldmåneceremoni, vinter- og sommersolhverv, selvkærlighed m.m.

Shamanistisk åndedrætsterapi

Workshops med bevidsthedsudvidende åndedrætsteknik som, i kombination med musik og støttende kropsterapi, hjælper med at åbne for dybere lag af bevidstheden og tager dig på en indre rejse. Her får du mulighed for at kan hente indsigter, sætte bevægelse i stagneret energi samt forløse psykiske, følelsesmæssige, kropslige og sjælelige blokeringer. Under sessionen støtter jeg dig aktivt gennem kropsterapi og energiarbejde med f.eks. lyd, sang og brug af shamanistiske spray, æteriske olier og røgelse.

Bevidsthedsudvidende workshops, åndedrætsterapi, cacao, ceremoniel cacao, cacaoceremoni, rumklang, bevidsthed i bevægelse, sammen, fællesskab

Rumklang

Workshops med lydmeditation og dyader (aktiv lytning i par), hvor du inviteres til at gå på opdagelse i dit indre via lyd. Jeg guider dig i dybere kontakt med tanker, følelser og sansninger i kroppen, mens vibrationerne vil hjælpe med at løsne stagneret energi så du kan opleve mere frihed i kroppen og ro i dine tanker og følelser. Herefter vil der være dyader hvor du skiftevis bevidne og blive bevidnet mens der med eller uden ord gives lader det som lever komme til udtryk.
 
 
Cacaoceremoni, cacao, ceremoni, kakao, kakaoceremoni, ceremoniel, terapeutisk, bevidsthedsudvidende, plantemedicin, forbindelse, kontakt, transformation

Shamanistiske Rapé ceremonier

Gruppeceremoni hvor der anvendes den groundende og centrerende Rapé (også kaldet Hapé), til at hjælpe dig med at stilne dit sind og lande dig dybere i dig selv så du kan lytte bagom både den ydre og indre støj. Ceremonierne kan have forskellig fokus, som f.eks. ny- og fuldmåneceremoni, vinter- og sommersolhverv, clearing m.m. Der vil ligeledes alt efter temaet blive tilføjet forskellige støttende praksis og mediciner så som f.eks. lydmeditation, åndedrætsøvelser m.m.

Bevidsthed i Bevægelse

Workshops med fri og intuitiv bevægelse til musik som er sammensat særligt til at vække følelser og tilstande, og tage dig på en indre rejse. Bevidsthed i Bevægelse handler om at bevidne sin egen proces og tillade indsigter at komme fra det dybe sted hvor kroppens visdom bor. Bevidsthed i Bevægelse sætter bevægelse i stagneret energi og giver dig mulighed for at lade dine indre tilstande og følelser få et udtryk.

Bevidsthedsudvidende retræter, retraeter, hjerterum, forbindele, udrensning, genfødsel, samklang

Shamanistiske kakaocermonier

Cacaoceremoni, cacao, ceremoni, kakao, kakaoceremoni, ceremoniel, terapeutisk, bevidsthedsudvidende, plantemedicin, forbindelse, kontakt, transformation

Gruppeceremoni hvor der anvendes den blide, men samtidig kraftfuld hjerteåbnende ceremonielle kakao til at dykke dybere i dit indre, og åbne dig for medicinens budskaber og indsigter til dig i henhold til den intention du har sat. 

Ceremonierne kan have forskellige temaer i fokus, som f.eks. ny- og fuldmåneceremoni, vinter- og sommersolhverv, selvkærlighed m.m.

Shamanistiske Rapé ceremonier

Gruppeceremoni hvor der anvendes den groundende og centrerende Rapé (også kaldet Hapé), til at hjælpe dig med at stilne dit sind og lande dig dybere i dig selv så du kan lytte bagom både den ydre og indre støj. Ceremonierne kan have forskellig fokus, som f.eks. ny- og fuldmåneceremoni, vinter- og sommersolhverv, clearing m.m. Der vil ligeledes alt efter temaet blive tilføjet forskellige støttende praksis og mediciner så som f.eks. lydmeditation, åndedrætsøvelser m.m.

Shamanistisk Åndedrætsterapi

Workshops med bevidsthedsudvidende åndedrætsteknik som, i kombination med musik og støttende kropsterapi, hjælper med at åbne for dybere lag af bevidstheden og tager dig på en indre rejse. Her får du mulighed for at kan hente indsigter, sætte bevægelse i stagneret energi samt forløse psykiske, følelsesmæssige, kropslige og sjælelige blokeringer. Under sessionen støtter jeg dig aktivt gennem kropsterapi og energiarbejde med f.eks. lyd, sang og brug af shamanistiske spray, æteriske olier og røgelse.

Bevidsthed i Bevægelse

Bevidsthedsudvidende workshops, åndedrætsterapi, cacao, ceremoniel cacao, cacaoceremoni, rumklang, bevidsthed i bevægelse, sammen, fællesskab

Workshops med fri og intuitiv bevægelse til musik som er sammensat særligt til at vække følelser og tilstande, og tage dig på en indre rejse. Bevidsthed i Bevægelse handler om at bevidne sin egen proces og tillade indsigter at komme fra det dybe sted hvor kroppens visdom bor. Bevidsthed i Bevægelse sætter bevægelse i stagneret energi og giver dig mulighed for at lade dine indre tilstande og følelser få et udtryk.

Rumklang

Bevidsthedsudvidende retræter, retraeter, hjerterum, forbindele, udrensning, genfødsel, samklang
Workshops med lydmeditation og dyader (aktiv lytning i par), hvor du inviteres til at gå på opdagelse i dit indre via lyd. Jeg guider dig i dybere kontakt med tanker, følelser og sansninger i kroppen, mens vibrationerne vil hjælpe med at løsne stagneret energi så du kan opleve mere frihed i kroppen og ro i dine tanker og følelser. Herefter vil der være dyader hvor du skiftevis bevidne og blive bevidnet mens der med eller uden ord gives lader det som lever komme til udtryk.