Bevidsthedsudvidende
workshops

Bevidsthed i Bevægelse

“Stearinlysenes skær oplyser det lille hyggelige rum og kaster skygger på de lyse trævægge. I midten af rummet står et fad pyntet med sten, krystaller og blade i en smuk mandalaformation som er omkranset af en cirkel af orakelkort. Imellem dem er netop det kort som kalder på at blive trukket af dig og som har et helt særligt budskab til dig og din proces. Du er her i rummet sammen med en lille gruppe af sjæle som, ligesom dig, har mærket kaldet til at bevæge sig ind i væren med det som er.

Din krop drager et dybt lettelsens suk over at du er her og du mærker pludselig hvor stort savnet har været efter et rum hvor du kan få lov at være med hele dig, alle dine følelser, alle dine udtryk – også dem som du endnu ikke er klar til at dele med andre. Du mærker at her er det ok og du er støttet.

Tonerne fra musikken vibrerer i din krop, og skaber forbindelse til alt det som har stået stille for længe og som kalder på at blive bevæget. Du erkender nu, hvor meget din krop bærer på og mærker at hver bevægelse føles som et skridt mod frihed. Frihed fra at skulle være noget bestemt, fra at skulle holde dig selv tilbage, fra at skulle vurdere og forstå det du mærker. Og for hver bevægelse mærker du hvordan dit hoved giver mere og mere slip, og kroppen fører dig i dybere kontakt med lag af dig selv, som længes efter at blive set af dig.

Netop i dette øjeblik har du muligheden for at holde rum for dig selv og lade alt det som har været stagneret, igen, flyde frit gennem dig. Du har her muligheden for at møde dig selv nysgerrigt, som et barn der oplever verden for første gang og herved tillade kroppens visdom at tale til dig.”

Bevidsthed i bevægelse handler om at bevidne sin egen proces og tillade indsigter at komme fra det dybe sted hvor kroppens visdom bor. Musikken er sammensat med henblik på at vække dybe processer og det er forventeligt at der kan komme både følelser og modstand op undervejs. Du får her mulighed for at bevæge dig med det som kommer op uanset om det er sorg, glæde, vrede eller modstand, ligesom du inviteres til at give slip på tilbageholdt udtryk i form af gab, suk, skrig, råb, grin og gråd da dette er med til at frisætte stagneret energi i kroppen og sindet. Tillad dig selv at give slip på behovet for at lede efter en forklaring på det du mærker, hvis den kommer spontant er det fint, hvis ikke, så har du mulighed for at slippe noget, sandsynligvis gammelt, som ikke behøver at få koblet en historie på.

Jeg er der for at støtte din proces kærligt samt holde rum for transformation af det du måtte være klar til at slippe eller integrere dybere. Du er velkommen uanset hvad du kommer med og ingen bevægelser er forkerte – selv i ydre stilstand er der indre bevægelse. Har du særlige forudsætninger eller udfordringer i forhold til at deltage så kontakt mig for en snak.

Bevægelsesritualer har i århundrede været del af bl.a. den shamanistiske praksis med henblik på at komme i dybere kontakt med sit eget indre og det som er universelt større end os, men som vi alle er en del af. Bevægelse er blevet brugt til at styrke fællesskabet i stammen og til transformation af både personlige og kollektive energier.

Bevidsthed i bevægelse henter inspiration fra flere retninger indenfor bevægelse og hviler på et teoretisk fundament af viden fra diverse bevægelses- og kropsorienterede kurser og uddannelser jeg har taget årene igennem. Allermest udspringer Bevidsthed i Bevægelse dog af min egen flerårige praksis med bevægelse og de erfaringer jeg har gjort mig på min egen krop undervejs.

Jeg vil derfor elske at have dig med på denne rejse ind i dig selv! For som jeg plejer at sige:

Vejen hjem går gennem kroppen!

cacaoceremoni

Gruppeceremoni hvor der anvendes den blide, men samtidig kraftfuld hjerteåbnende ceremonielle cacao til at dykke dybere i dit indre, og åbne dig for medicinens budskaber og indsigter til dig i henhold til den intention du har sat. Ceremonierne kan have forskellige temaer i fokus, som f.eks. ny- og fuldmåneceremoni, vinter- og sommersolhverv, selvkærlighed m.m. Der vil ligeledes alt efter temaet blive tilføjet forskellige støttende praksis og mediciner så som f.eks. lydmeditation, Rapé m.m.

Ceremoniel cacao er en blid, men effektfuld (ikke psykedelisk) plantemedicin som virker hjerteåbnende og bringer dig i dybere i kontakt med dig selv. Den kan hjælpe dig med at tage rejsen fra hovedet ned i kroppen så du kan lytte til den visdom som bor der.

Ceremoniel cacao er ikke ligesom almindelig varm kakao som mange kender til, og som er forarbejdet og indeholder høje mængder af hvidt sukker. Smagen af ceremoniel cacao er derfor mere bitter og konsistensen tykkere.

Ceremoniel cacao har mange gode egenskaber og et naturligt indhold af magnesium, antioxidanter og mineraler, som aktiverer produktionen af:

Ceremoniel cacao kan således bl.a.:

Den cacao jeg bruger er 100 % ren ceremoniel cacao fra Guatemala. Du kan læse om cacaoen her.

Rumklang

“Du træder ind i det lille hyggelige rum med trævægge og hyggelig belysning. Der dufter let af røgelse og du mærker at dit system allerede begynder at slappe mere af. I rummet er andre som, ligesom dig, har mærket kaldet til at udforske sit indre gennem lyd – i fællesskab med andre.
 
Ved tonerne af det indiske strengeinstrument, begynder du langsomt at lande mere og mere i kroppen. Du mærker hvordan du giver slip på alt det som kommer før dette øjeblik og på den måde ankommer i nærvær med nuet. Du observerer tanker, følelser og kropslige sansninger med en nysgerrig åbenhed for hvad de har af budskaber til dig. Du tillader dig selv at mærke de subtile ændringer der sker i dig undervejs og når du inviteres til selv at producere mmm og aaa lyde. Lyden bringer dig på en indre rejse ind i dig selv. Lige her har du mulighed for at holde rum for det som bliver rystet løs af vibrationerne i og omkring dig og møde dig selv på et dybere plan.”
 
Genenem lydyoga inviteres du, blidt, i dybere kontakt med alt hvad der lever i dig af følelser, behov og kropslige sansninger. Herefter vil du få mulighed for at blive bevidnet når du med eller uden ord lader det som lever i dig komme til udtryk, ligesom du vil være med til at holde et ordløst, ikke-fordømmende rum for andre.

Åndedrætsterapi

Workshop med bevidsthedsudvidende åndedrætsteknik som, i kombination med musik og støttende kropsterapi, hjælper med at åbne for dybere lag af bevidstheden og tager dig på en indre rejse. Her får du mulighed for at kan hente indsigter, sætte bevægelse i stagneret energi samt forløse psykiske, følelsesmæssige, kropslige og sjælelige blokeringer. Under sessionen støtter jeg dig aktivt gennem kropsterapi og energiarbejde med f.eks. lyd, sang og brug af shamanistiske spray, æteriske olier og røgelse.

Oplevelsen kan minde om en psykedelisk rejse med den forskel at vi udelukkende bruger vores egen vejrtrækning til at skabe en ændret bevidsthedstilstand og derved kan stoppe oplevelsen ved at lade vores vejrtrækning finde tilbage til et spontant og naturligt åndedræt.

Åndedrætsterapi sætter en række fysiologiske og kemiske processer i gang i kroppen som bl.a. medfører at:

Åndedrætsterapi kan bl.a.: