Samklang logo

BEVIDSHED I BEVÆGELSE

Bevægelse i forskellig form har været en del af mit liv siden min barn- og ungdom.

Som barn gik jeg til forskellige former for dans, og elskede at bevæge mig til musik. Da jeg begyndte til yoga opdagede hvordan jeg altid følte mig lettere og mindre tynget af tanker og problemer når jeg kom ud af en yogaklasse ofte i stærk kontrast til hvordan jeg havde det inden.

På min psykoterapeutuddannelse blev vi introduceret til “procesdans” som trods mine mange års erfaring med dans og yoga var en helt ny måde at bevæge mig på. Her var der ingen guidet koreografi eller bestemt form vi forsøgte at stræbe efter, men vi blev i stedet inviteret til at danse indefra og ud, med kroppen som talerør.

Det jeg opdagede var, at kroppen havde utroligt meget at fortælle, og at det som skabte smerte og lidelse var når mine følelser eller tanker stagnerede, når jeg forsøgte at undertrykke dem, ikke turde lytte til deres budskaber eller når mit hoved havde travlt med at analysere og forsøge at forcere en rationel forståelse ned over det jeg mærkede.

Det var en kæmpe følelse af frihed og taknemmelig som skyllede ind over mig da jeg endelig formåede at bevidne og holde rum for alt hvad jeg indeholdte af historie, kropslig hukommelse, følelser og overbevisninger (tanker) uden at fortabe mig i dem, dømme dem eller forsøge at forstå og forklare det jeg oplevede. Et stort pres faldt fra mine skuldre ved endelig at lande i et rum hvor jeg intet andet skulle end at VÆRE – og samtidig var det noget af det sværeste jeg havde oplevet (meget sværere end de mest avancerede asanas 😉).

Jeg havde mediteret i flere år da jeg blev introduceret for den måde at bevæge mig på så man skulle tro jeg var mester (eller i hvert fald middelmådig) til at være med mine følelser og tanker. Men det som jeg ofte oplevede når jeg mediterede var at jeg endte med at føle mig fastlåst og fik følelsen af at blive trukket dybere og dybere ned i det som jeg forsøgte at være med. At sidde stille og meditere fungerede simpelthen ikke altid for mig. Da jeg begyndte at bevæge mig med mine følelser opstod der en meditativ tilstand i bevægelse hvor jeg ikke var nødt til at forcere en energetisk bevægelse af det som kom op, men hvor kroppens intutive bevægelser hjalp med bevæge det som før var fastlåst.

Nu er min yndlingspraksis, til at være med svære følelser eller tanker der kører i ring, at bevæge mig med dem til musik. Det er denne praksis jeg faciliterer og leder andre igennem i mine workshops “Bevidsthed i Bevægelse”.

Bevidsthed i Bevægelse henter inspiration fra flere retninger indenfor bevægelse og hviler på et teoretisk fundament af viden fra diverse bevægelses- og kropsorienterede kurser og uddannelser jeg har taget årene igennem, men allermest udspringer Bevidsthed i Bevægelse af min egen flerårige praksis med bevægelse og de erfaringer jeg har gjort mig på min egen krop undervejs.

Jeg vil elske at holde rum for din rejse ind i dig selv! For som jeg plejer at sige:

Del denne post